Игри(Adventure quest worlds)

Во оваа игра Adventure quest worlds  целта е да направите што појак херој.Лошиот дракахт(Drakahht) има свој 13 владетели на хаосот.Имате опција да бирате свој лик (mage,rogue,warrior) секој од овие класи има различни магии но исто така има и дополнителни класи( pirate,paladin).Исто така има околку 50 мапи се на се.Исто така има и така наречени (boss)  босови тие се појаки од другите и даваат многу јаки работи.Исто така може да се определите дали ке сте (добри од страната на кралот Atelon и ваша територија ке бидат градовите : Swordhaven и Battelon) или (ке бидете лоши и кр бидете од страната на лошите и град од ваша страна ќе бидед Shadowfall.


SWORDHAVEN
SHADOWFALL

+